Untitled Document
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ : ราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการเก็บขนขยะในพื้นที่ อบต. ประจำปี 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2561