ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์: 0-7762-0008
/ โทรสาร: 0-7762-0050

Web Site : WWW.KAOTALU.GO.TH

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร