กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (5 เม.ย. 64)

รายละเอียด :
    

ในวันจันทร์แรกของเดือน (5 เม.ย. 2564)

     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคี ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรถึงหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ   

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564    อ่าน 95 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**